PhDr. Petr Mainuš

Překladatelské a tlumočnické služby slovinština/čeština

Překlady a tlumočení ze slovinštiny do češtiny a naopak s dlouholetou praxí a znalostí slovinského prostředí.

Překlady

Překlady z a do slovinštiny ze všech možných oborů.

Tlumočení

Soudní, simultánní, konsekutivní, a konferenční tlumočení.

Soudní
překlady

Překlady se soudním ověřením ze slovinštiny do češtiny a naopak.

Překlad webových stránek

Překlad webových stránek včetně korektury.

Soudní tlumočník slovinského jazyka

PhDr. Petr Mainuš

Čemu se věnuji

Slovinština – překlady odborných, technických, ekonomických, právních, obchodních a marketingových textů ze slovinštiny do češtiny a naopak s dlouholetou praxí.

  absolvent slovenistiky na Filozofické fakultě MU v Brně (2000)
  PhDr. na Filozofické fakultě MU v Brně – slovinský jazyk a literatura (2007)
  soudní tlumočník slovinského jazyka (2003)
  OSVČ překlady a tlumočení (2003)
  studijní pobyt na Filozofické fakultě v Lublani (1996)
  Letní škola slovinského jazyka v Lublani (1999)
  studijní pobyt na Filozofické fakultě v Lublani v rámci doktorského studia (2001/2002)
  Seminář slovinského jazyka, literatury a kultury v Lublani (2005)
  překladatelský seminář JAK – Novo mesto (2010)
  dramaturg a moderátor festivalu Měsíc autorského čtení, host Slovinsko (2012)
  tvůrčí pobyt v Lublani za podpory JSKD a Fóra slovanských kultur (2013)

Vybrané spolupráce

Reference

Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze

Úřad vlády ČR

Kofola a.s./Radenska d.d.

Filozofická fakulta MU Brno

ZETOR TRACTORS a.s.

Javna agencija za knjigo RS

Vizit Tržič

Presto – překladatelské centrum

Větrné Mlýny – Měsíc autorského čtení

Zde můžete být i Vy / Vaše firma.

Knižní překlady

Překlady krásné literatury

B. Vurnik, Z. Smiljanić: Plečnik ., Praha 2022
D. Jančar: Strom beze jména, Jihlava 2020
P. Kolmančič: (Pro)past za (pro)pastí, Boskovice 2020
B. Golob: Raclette, Brno 2016
I. Dobnik: Druhé pobřeží, Lublaň 2015
K. Pisk: Foukač, Boskovice 2015
A. Šteger: Berlín, Brno 2014
I. Dobnik: Před začátkem, Lublaň 2013
S. Tratnik: Třetí svět, Brno 2013
M. Zupančič: 3 dramata, Boskovice 2012
A. Polič: Voda pouště, Lublaň 2011
A. Čar: Made in Slovenia, Blansko 2011
A. E. Skubic: Hořký med, Blansko 2009
B. Mozetič: Andělé, Brno 2009

M. Zupančič: Vladimír, Brno 2008 – In Slovinské drama dnes (antologie)
D. Jančar: Příčky z Jákobova žebříku (eseje), Brno 2006
G. Podlogar: Závrať extáze, Boskovice 2005
Slovinská literatura v českých překladech (Bibliografie), Lublaň 2005
A. E. Skubic: Fužinské blues, Brno 2004
Česko-slovinská literární setkání, překlad úryvku z románu A. Skubice Fužinské Blues, s. 44-47, Lublaň 2003
Vně hranic, antologie současné slovinské krátké prózy, (Bartož, I.: Caféde Brasil, s. 11-12, Njatin, L. B.: Nesnášenlivost, s. 47-48), Boskovice 2002

Snad jednou:

A. Blatnik: Saj razumeš
P. Čučnik: Mikado